Category Archives: Tuyển dụng

Biên Tập Nội Dung Sản Phẩm

Số lượng: 01 người Mức lương: Lương cứng + Lương hiệu quả Mô tả công việc: – [...]

Nhân viên Kinh Doanh Thị Trường

Số lượng: 01 người Mức lương: Lương cứng + Lương hiệu quả Mô tả công việc: Tìm [...]

Nhân viên giao hàng

Số lượng: 02 người Mức lương: Lương cứng + Lương hiệu quả Mô tả công việc: Giao [...]

Tuyển Nhân Viên Biên Tập Nội Dung Nội Thất Dung Anh – content

Số lượng: 01 người Mức lương: Lương cứng + Lương hiệu quả Mô tả công việc: – [...]