CÔNG THỨC TÍNH SỐ LƯỢNG TẤM RÈM PVC TRONG SUỐT NGĂN LẠNH, NGĂN CÔN TRÙNG, NGĂN BỤI 
HÀNG NHẬP KHẨU TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
                                 
SỐ LƯỢNG TẤM 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CHIỀU RỘNG RÈM (m) 0.8 0.95 1.1 1.25 1.4 1.55 1.7 1.85 2 2.15 2.3 2.45 2.6 2.75 2.9 3.05
TỔNG CHIỀU DÀI RÈM (Số lượng tấm x Chiều cao cửa) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                 
   
  Áp dụng cho các loại độ dày: 1.5mm, 2mm, 3mm
  Bản tấm rộng: 200mm, xếp lớp chồng lên nhau 50mm
  Công thức áp dụng cho 1m chiều cao
  Bát treo bằng số lượng tấm